Disclaimer

Disclaimer voor www.zwanger024.nl

Zwanger024.nl (onderdeel van MNQpeters KvK 64928837) verleent je hierbij toegang tot www.zwanger024.nl (“de Website”) en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Zwanger024.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Het team achter Zwanger024.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het team kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor deze onvolledigheid danwel onjuistheden.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zwanger024.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Op plekken waar gebruikers zelf inhoud kunnen plaatsen op de Website oefent Zwanger024.nl  geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht op uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via de mail.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zwanger024.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zwanger024.nl en haar bezoekers.

De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator in 2016 gegenereerd en in 2018 aangevuld met een privacybeleid conform AVG-wetgeving.

Nijmegen, januari 2021