Haptonomie

Haptonomie is een alternatieve geneeswijze waarbij aanraking tussen de therapeut en de patiënt een belangrijk aspect is. In de therapie staat de gevoelsbeleving van de cliënt en hoe zij omgaat met zichzelf en anderen centraal. Bij zwangerschapshaptonomie staat dan ook het contact maken met je kind en met elkaar centraal, ter voorbereiding op de bevalling en op een goede start met je kind.

“Het is de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven. De therapeut beoogt de patiënt zich (meer) bewust te laten zijn van en beter om te gaan met het eigen lichamelijk gevoel en inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen lichamelijk gevoel en gevoelsleven. Andere doelstellingen: beter leren omgaan met pijn.”

Wikipedia

Het begeleidingstraject

Tijdens de eerste fase draait het om contact maken met het ongeboren kind. De partner doet dat door de hand met aandacht op de buik van de moeder te leggen. Het kind zal dan gaandeweg vertrouwd raken met deze aanraking. Het kind kan zich als het ware in deze hand gaan nestelen. De moeder leert hoe ze optimaal ruimte kan maken voor het groeiende kind en daarmee het contact te verdiepen en het kind dichter bij zich te dragen. Hoe meer contact, hoe comfortabeler de zwangerschap zal zijn voor zowel moeder als kind.

Tijdens de tweede fase ligt de focus op de bevalling: het opvangen van de weeën en hoe de partner de moeder kan helpen om aandacht en gevoel bij zichzelf, haar lijf en het kind te houden. De ouders ervaren hoe ze dicht bij elkaar kunnen blijven, ook als het moeilijk wordt of als het anders loopt dan verwacht.

Na de geboorte volgt een nagesprek waarbij de ervaringen worden besproken, hoe het herstel verloopt en hoe het tussen ouders en kind gaat.

Aanvang: 16-18de week

Samenstelling: samen met je partner

Aantal bezoeken: 5-7 keer

Kosten: ca. €65-85 per sessie

Waar: in regio Nijmegen kan dat bij de volgende praktijken:

Meer informatie

Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders