Kraamzorg

Waarom kraamzorg?

Kraamzorg in Nederland is uniek op de wereld. In de meeste landen liggen de kraamvrouwen gemiddeld vier dagen in het ziekenhuis en mogen dan naar huis. De verzorging in het ziekenhuis is heel anders dan thuis. Thuis zijn ze aangewezen op familie. De kraamverzorgende in Nederland staat het hele gezin bij in het verzorgen en begeleiden, vanaf de geboorte tot het moment dat je de verzorging over kan nemen. Daarmee krijgen jij en je kind de beste start in een eigen vertrouwde omgeving.

Wat doet de kraamzorg?

Bij een thuisbevalling assisteert de kraamverzorgende de verloskundige. Daarna zorgt ze voor jou, je pasgeborene, je partner en je eventuele overige kinderen. Alles wat je moet weten om goed voor je baby te zorgen wordt je uitgebreid verteld en voorgedaan. Je behoudt wel de regie en zij zorgt ervoor dat alles zoveel mogelijk wordt aangepast op jullie situatie en behoefte. De kraamverzorgende ondersteunt, adviseert en helpt waar nodig.

In praktische zin geeft ze begeleiding bij de (borst)voeding en zorgt ze voor jouw rust, hygiëne, verzorging en mobiliteit. Natuurlijk is ze er ook voor de lichamelijke verzorging van je kind (baby baden, verschonen, aankleden, etc.). Daarnaast is ze de vraagbaak voor je partner en helpt ze bij de verzorging van de overige kinderen. Met betrekking tot het huishouden verricht ze licht huishoudelijk werk, zoals dagelijks het sanitair goed schoonmaken, maaltijden voorbereiden, de was, licht strijkwerk, koffie voor het eventuele bezoek, afwas, etc.

Alles wordt vastgelegd in een zorgdossier. Deze is nodig voor de verloskundige of huisarts. Later is dit een naslagwerk voor jezelf en eventueel ook het consultatiebureau.

Ook voert de kraamverzorgende diverse controles uit. Bij jou checkt ze de baarmoederstand, de borsten, de hechtingen, vloeien, temperatuur, benen, urineren en ontlasting. Dat wordt gedaan om een goed beeld te krijgen van jouw lichamelijk welbevinden. Bij je kind controleert ze de kleur, ademhaling, navelstomp, temperatuur, gewicht, huid, slaapwaakritme, motoriek, huilen, urine en ontlasting. Bij een pasgeborene werkt alles nog niet vanzelfsprekend; goede observaties zijn belangrijk zodat op tijd ingegrepen kan worden als dat nodig mocht zijn.

Tip: ook voor de kraamverzorging kun je een kraamplan opstellen. Zo is het voor iedereen duidelijk wat je wel en wat je niet wil…

Rechten & plichten m.b.t. kraamzorg

Het totale aantal uren kraamzorg waar je recht op hebt is mede afhankelijk van de bevalling. Er is een Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP) die toelichting geeft over het aantal uren en dagen.

Standaard krijg je 49 uur kraamzorg als je borstvoeding geeft en 45 uur bij kunstvoeding. Het wettelijk minimum aantal uren kraamzorg is 24; het maximum aantal uren kraamzorg 80. Het laatste gebeurt alleen in het geval van bijzondere omstandigheden. Het aantal uren waar je recht op hebt, is exclusief assistentie bij de bevalling. Volgens het LIP krijgt het kraamgezin tot 2 uur na de geboorte van de placenta alles als partusuren vergoed, daarna worden het kraamzorguren.

Standaard krijg je gerekend van de geboortedag acht dagen kraamzorg. Maximaal kan je tien dagen kraamzorg krijgen. Dag 9 en 10 zijn dan extra geïndiceerde dagen door de verloskundige, meestal vijf uur per dag. De kraamzorguren worden in overleg met het gezin ingedeeld.

Het is overigens niet verplicht om van de kraamzorgmogelijkheid gebruik te maken.

Aanvang: regelen vanaf week 12

Aantal bezoeken: intakegesprek

Kosten: ca. (wordt grotendeels vergoed; check je zorgverzekering)

Waar:

Wat doet een kraamverzorgster? Bron: Willem Wever