Centering Pregnancy

Centering Pregnancy is een vanuit Amerika overgenomen zorgconcept, die mensen met dezelfde gezondheidsvraag – in dit geval dus zwangerschap – bij elkaar brengt om zorg te krijgen in een ondersteunende leeromgeving.

Innovatieve zwangerschapsbegeleiding in de regio Nijmegen

Je kunt het zien als een combinatie van zwangerschapscontroles en een ‘pufclub’. De eerste controles zijn nog wel individueel, pas daarna word je ingedeeld in een groep van maximaal twaalf vrouwen die ongeveer net zo ver zijn in hun zwangerschap. Tijdens je zwangerschap kom je tien keer bij elkaar en krijg je informatie over je zwangerschap, de bevalling en de tijd daarna.
Dat gebeurt op een interactieve manier, zodat er veel tijd en ruimte is om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Het unieke aan CenteringPregnancy is dan ook de groepsdynamiek: alle aanwezigen hebben hun eigen inbreng en spiegelen, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. De verloskundige is onderdeel van de groep en kan ook onderwerpen inbrengen.

Voordelen:

  • door de lange bijeenkomsten kan de verloskundige meer informatie geven dan bij een normaal 1-op-1 consult
  • als zwangere krijg je meer kans hebt om vragen te stellen.

Nadelen:

  • minder persoonlijke aandacht krijgt
  • voor iedere controle twee uur moet vrijmaken.

Locaties Centering Pregnancy

Deze vorm van verloskundigezorg wordt in de regio aangeboden door:

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden op: